สื่อความจริง

เกี่ยวกับ

Weblog นี้เกิดจากการติดตามข่าวสารบ้านเมืองผ่านการอ่าน นสพ.บ้าง ข่าวผ่านมือถือบ้าง, ข่าวทางเว็บบ้าง ได้สังเกตพบว่าสื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กันทางข่าวสารของผู้แสวงหาอำนาจทั้งหลาย  ซึ่งอาจเป็นไปโดยจงใจของเจ้าของสื่อ และโดยไม่รู้ตัว ผลที่เกิดขึ้นก็คือมวลชนผู้รับข่าวสารทั่วไปถูกปั่นหัวโดยผู้แสวงหาอำนาจเหล่านั้น ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย

ผู้เขียนเห็นว่าสภาพความแตกแยกสับสนอลหม่านที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยขณะนี้ จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้ามวลชนผู้รับข่าวสารทั้งหลายมี สติในการรับข่าวสาร ผู้เขียนจึงเขียนบทความต่างๆ ลงในเว็บบล๊อก นี้เพื่อกระเทาะความหมายที่สื่อต่างๆ ส่งออกมาให้ผู้อ่านได้มองในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งจะยังผลให้ การรับข่าวสารของผู้อ่านมีสติในการรับข่าวสารต่างมากขึ้น ท้ายที่สุดผลดีก็จะเกิดกับสังคมไทยโดยรวม

โฆษณา

ให้ความเห็น »

ยังไม่มีความเห็น

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: